ردکردن این

تعرفه دندانپزشکی

هزینه و تعرفه دندانپزشکی یکی از مهمترین عوامل، در عدم رسیدگی به سلامت دهان و دندان است.

شبکه تخصصی میخک با انواع شرایط پرداخت،به حمایت از مراجعین می‌پردازد.

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۱

هزینه و تعرفه دندانپزشکی در مراکز مختلف، متاثر از عوامل متعددی از جمله مواد، تجهیزات و دستگاه‌های مختلف است. از طرفی تعرفه دندانپزشکی با میزان کیفیت، مهارت و حساسیت خدمات دندانپزشکی رابطه مستقیم دارد. اما در شبکه تخصصی دندانپزشکی میخک در راستای احترام به حقوق مراجعین، تعرفه و قیمت گذاری ثابت و واحدی در تمام شعب وجود دارد تا مراجعین با هزینه شفاف در طرح درمان مواجه شده و بهترین تصمیم را برای درمان اتخاذ کنند. از جمله خدمات ویژه‌ای که شبکه دندانپزشکی میخک در طرح تعرفه‌های دندانپزشکی خود به مراجعین ارائه می‌کند:

تعرفه خدمات دندانپزشکی در کلینیک دندان میخک

کلینیک میخک تمامی خدمات دندانپزشکی را با بالاترین کیفیت ارائه می‌کند و در این راه از بهترین دندانپزشکان و متخصصین بهره می‌برد. در راستای شفاف‌سازی هزینه‌ های دندانپزشکی برای مراجعین محترم، تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۱ به شکل زیر تعریف شده است.

♦ تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه
درمان عمومی ریشهقیمت (تومان)
جرمگیر ی و بروساژ کامل هر فک عمومی۲۵۰,۰۰۰
جرمگیر ی و بروساژ کامل هر فک تخصصی ۴۰۰,۰۰۰
جرمگیر ی کامل دو فک بدون بروساژ۴۰۰,۰۰۰
فلپ نیم فک ۱,۵۰۰,۰۰۰
پالپوتومی اورژانس ۴۰۰,۰۰۰
افزایش طول تاج همراه با فلپ۲,۰۰۰,۰۰۰
پیوند لثه یک دندان۲,۵۰۰,۰۰۰
دیستال وج ۶۰۰,۰۰۰
ژنژیوکتومی۵۰۰,۰۰۰
درمان ریشه دندان های ۱ تا ۶عمومی ( تومان)تخصصی ( تومان)
درمان ریشه یک کانال ۷۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
درمان ریشه دو کانال ۸۵۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
درمان ریشه سه کانال ۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال ۱,۳۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰
درمان ریشه دندان های ۷عمومی ( تومان)تخصصی ( تومان)
درمان ریشه یک کانال ۸۵۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
درمان ریشه دو کانال ۹۵۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
درمان ریشه سه کانال ۱,۳۰۰,۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال ۱,۶۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰
درمان ریشه دندان های ۸عمومی ( تومان)تخصصی ( تومان)
درمان ریشه یک کانال ۹۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
درمان ریشه دو کانال ۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
درمان ریشه سه کانال ۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال ۱,۷۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰
درمان مجدد ریشهعمومی ( تومان)تخصصی ( تومان)
درمان ریشه یک کانال ۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
درمان ریشه دو کانال ۱,۵۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
درمان ریشه سه کانال ۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال ۲,۵۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰

♦ تعرفه‌ های دندانپزشکی ترمیم

ترمیم ماده سیاهقیمت ( تومان)
ترمیم آمالگام یک سطحی یا کلاس پنج ۵۰۰,۰۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی ۶۰۰,۰۰۰
ترمیم آمالگام سه سطحی ۷۰۰,۰۰۰
بیلد آپ تاج با امالگام ۸۰۰,۰۰۰
ترمیم ماده همرنگقیمت ( تومان)
ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج ۷۰۰,۰۰۰
ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه ۸۰۰,۰۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار ۹۰۰,۰۰۰
بیلد آپ تاج با کامپوزیت ۱,۰۰۰,۰۰۰
پین داخل آج هر عدد ۲۸۰,۰۰۰
پین داخل کانال هر عدد ۳۳۰,۰۰۰
فایبر پست ۴۴۰,۰۰۰
سایر خدمات ترمیمیقیمت ( تومان)
پین داخل آج هر عدد ۲۰۰,۰۰۰
پین داخل کانال هر عدد ۳۰۰,۰۰۰
اسپلینت کامپوزیت هر دندان ۵۰۰,۰۰۰
درمان پرفوراسیون با cement-cem یا MTA ۳۰۰,۰۰۰
فایبر پست ۴۰۰,۰۰۰

♦جراحی دندان و دهان

کشیدنعمومی (تومان)تخصصی (تومان)
کشیدن هر دندان قدامی ۳۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
کشیدن هر دندان خلفی ۴۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
کشیدن هر دندان عقل ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
جراحیقیمت (تومان)
جراحی دندان یا ریشه در نسج نرم ۸۰۰,۰۰۰
جراحی دندان یا ریشه در نسج سخت ۲,۰۰۰,۰۰۰
جراح ی عقل در نسج سخت (با تراش و کنار عصب) ۲,۵۰۰,۰۰۰
خارج کردن دندان نیش نهفته ۲,۲۰۰,۰۰۰
باز کردن آبسه داخل دهان ۳۰۰,۰۰۰-۴۰۰,۰۰۰
اکسپوز کردن دندان ۱,۴۰۰,۰۰۰
درمان درای ساکت هر جلسه ۲۵۰,۰۰۰
فرنکتومی ۲,۰۰۰,۰۰۰
بخیه هر ناحیه ۱۵۰,۰۰۰

♦ زیبایی و پروتز

پروتز ثابتقیمت (تومان)
پروتز ثابت PFMهر واحد دندان پایه ۱,۶۰۰,۰۰۰
پروتز ثابت PFMهر واحد دندانپونتیک ۱,۳۰۰,۰۰۰
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم ۲,۷۰۰,۰۰۰
روکش Emax ۴,۰۰۰,۰۰۰
پست و کور ریختگی ۱,۲۰۰,۰۰۰
پروتز متحرکقیمت (تومان)
پروتز پارسیل آکریلی هر فک ۴,۵۰۰,۰۰۰
پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک ۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتز پارسیل فلکسی هر فک ۶,۵۰۰,۰۰۰
نیم دست دندان - پروتز کامل هر فک ۶,۰۰۰,۰۰۰
فلیپر هر دندان تا ۴ عدد ۱,۱۰۰,۰۰۰
فلیپر هر دندان اضافه ۳۰۰,۰۰۰
سفید کردن دندانقیمت (تومان)
بلیچینک هوم هر فک ۱,۰۰۰,۰۰۰
بلیچینک آفیس هر فک ۱,۵۰۰,۰۰۰
طراحی لبخند - کامپوزیتقیمت (تومان)
نانو کامپوزیت (IPS,Karizma , ..) ۱,۵۰۰,۰۰۰
کامپوزیت ونیر(Zenit ) ۱,۳۰۰,۰۰۰
کلمپوزیت ونیر (Gradia, Tokoyama,..)۱,۰۰۰,۰۰۰
طراحی لبخند - لمینیتقیمت (تومان)
لامینیت سرامیک زیرکونیا ۳,۰۰۰,۰۰۰
لامینیت سرامیک Emax۴,۵۰۰,۰۰۰
خدمات نگهداری پروتزقیمت (تومان)
تعمیر پروتز شکسته۶۰۰,۰۰۰
چسباندن روکش های قدیمی هر واحد ۱۵۰,۰۰۰
خارج کردن روکش های قدیمی هر واحد ۱۵۰,۰۰۰
چسباندن بریج قدیمی ۳۵۰,۰۰۰
خارج کردن بریج قدیمی ۳۵۰,۰۰۰
ریبیس هر فک ۵۰۰,۰۰۰
ریلاین هر فک ۱,۲۰۰,۰۰۰
پالیش ونیر هر فک ۵۰۰,۰۰۰
نایت گاردسخت ۲,۲۰۰,۰۰۰
نایت گارد نرم ۱,۰۰۰,۰۰۰

♦ ایمپلنت

ایمپلنتقیمت (تومان)
یک واحد ایمپلنت کره ای ۷,۵۰۰,۰۰۰
یک واحد ایمپلنت سوئیسی sic ۹,۰۰۰,۰۰۰
یک واحد ایمپلنت آلمانی icx ۹,۰۰۰,۰۰۰
یک واحد ایمپلنت اشترومن SLA-Active ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر جراحی ایمپلنتقیمت (تومان)
کشیدن دندان ناحیه ایمپلنت۴۰۰,۰۰۰
جراحی یک واحد سینوس لیفت۴,۰۰۰,۰۰۰
جراحی ریج اسپلیت ridge split۴,۰۰۰,۰۰۰
جراحی گرفت استخوانBone Graf ۳,۵۰۰,۰۰۰
پودر استخوان هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰
جراحی پیوند استخوان GBR هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰

♦ اطفال

کشیدنقیمت (تومان)
کشیدن قدامی (شیری/دائمی) ۲۵۰,۰۰۰
کشیدن خلفی (شیری/دائمی)۳۰۰,۰۰۰
درمان ریشهقیمت (تومان)
پالپوتومی دندان شیری ۵۰۰,۰۰۰
پالپکتومی دندان شیری قدامی۵۵۰,۰۰۰
پالپکتومی دندان شیری خلفی۶۰۰,۰۰۰
سایر قیمت (تومان)
فلوراید تراپیو بروساژ هر فک ۲۰۰,۰۰۰
فیشور سیلنت هر دندان ۴۵۰,۰۰۰
استریپ هر دندان۲۰۰,۰۰۰
بند و لوپ ۱,۰۰۰,۰۰۰
ثابت دو طرفه لینگوال آرچ ۲,۲۰۰,۰۰۰
روکش فلزی (SSC) ۶۰۰,۰۰۰
فضا نگهدار ۱,۰۰۰,۰۰۰
ترمیمقیمت (تومان)
ترمیم دندان شیری با آمالگام ۴۵۰,۰۰۰
ترمیم دندان شیری با کامپوزیت۵۵۰,۰۰۰
درمان پرفوراسیون با cement-cem یا MTA اطفال۳۰۰,۰۰۰

♦  ارتودنسی

براساس وضعیت دندان‌ها و فک، اقداماتی که در ارتودنسی برای شما انجام می‌شود متفاوت خواهد بود. در ادامه تعرفه ارتودنسی را مشاهده می‌کنید.
ارتودنسی ثابتقیمت (تومان)
ارتودنسی ثابت هر فک - براکت فلزی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتودنسی ثابت هر فک - براکت دیمون۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ارتودنسی ثابت هر فک - براکت سرامیکی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر قیمت (تومان)
ارتودنسی متحرک دو فک۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Retainer بعد از ارتودنسی هر فک۱,۲۰۰,۰۰۰
ارتودنسی فانکشنال۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پشت دندان (لینگوال) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اسپیلینت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر پالک ارتودنسی ۵۰۰,۰۰۰
ریباند براکت ۴۰۰,۰۰۰